- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

        Ngày 30 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 16.

giay-chung-nhan-dang-ky-dn-pvtrans-ptt-lan-16-new

- CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION JOINT STOCK COMPANY

gcndkdn-01gncdkdn-02

gcndkdn-03

- CONFIRMATION On change in business registration information

gxn-01gxn-02gxn-03gxn-04gxn-05gxn-06gxn-07gxn-08gxn-09

 

- Giấy chứng nhận: INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE

Giấy chứng nhận là một Văn bản được cấp cho Công ty bởi Chính quyền, Tổ chức được công nhận (RO) từ Chính quyền hành chính hoặc Chính quyền treo cờ sau khi đăng ký, mà Công ty đã chọn để thực hiện các công việc của mình và xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của Bộ luật ISM.”Chính quyền cáp giấy chứng nhận là đất nước Panama

Giấy chứng nhận là đảm bảo công ty có đầy đủ điệu kiện quản lý khai thác lĩnh vực vận tải biển trong loại hình vận tải: Bulk carrier; Oil tanker;

Chemical tanker; Gas carrier; Other cargo ship.

 doc01

 doc02

- Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lao động là giấy phép xác nhận Công ty có đủ điều kiện thuê và cho thuê lao động trong nước theo quy định của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 giay-phep-hoat-dong-cho-thu-lai-lao-dong-nam-20221
 - Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  image010

- Quyết định công nhận Hội viên tập thể của Hội Dầu khí Việt Nam

quyet-dinh-cong-nhan-hoi-vien-tap-the-cua-hoi-dkvn

- Quyết định công nhận Hội viên Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam

 image012

- Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

giay-phep-van-chuyen-hang-nguy-hiem-new