Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương ra mắt câu lạc bộ bóng bàn

01/01/1970

Ngày 31/07/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thành lập câu lạc bộ bóng bàn PVTrans-PTT với tinh thần vui khỏe, tập luyện hăng say để có sức khỏe làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty giao

Giám đốc Công ty ra mắt các thành viên câu lạc bộ:

cau-lac-bo-bong-bancau-lac-bo-bong-ban-1Một số hình ảnh tập luyện của câu lạc bộ

bb3

bb4

bb2

Theo PVTransPTT đưa tin