Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Hữu Cơ

20/07/2020

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo Quyết định số 01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 07/07/2020 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Hữu Cơ

anh-bo-nhiem-pho-gd-cong-ty-bui-huu-co1234

Ông Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy/Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hữu Cơ!
                                                                                                                                                                                                                 Thành Nam