Đại hội Chi bộ 2 (Chi nhánh Hồ Chí Minh) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2022

16/03/2020

Thực hiện thông báo số 02-TB/ĐU-VTDKĐD ngày 28/02/2020 của Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương về vế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Chi ủy Chi bộ 2 (Chi nhánh  Hồ Chí Minh) đã tích cực chuẩn bị và tổ chức hội thảo nhất trí các nôi dung quan trọng tiến tới Đại hội, được sự chấp thuận của Đảng ủy bộ phận Công ty, ngày 14/03/2020, Chi bộ 2 (Chi nhánh Hồ Chí Minh) đã long trọng tổ chức Đại hôi Chi bộ nhằm phân tích đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ 2, lần II, nhiệm kỳ 2017-2020, chỉ rõ các nguyên nhân những khuyết điểm chủ quan, tập trung thảo luận, bàn các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 đạt hiệu quả cao hơn và đồng thời bầu cấp ủy Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục giữ vững những thành tích mà Chi bộ đã đạt được từ nhiệm kỳ 2017-2020.

Với nhiệm vụ quan trọng như trên, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nỗ lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào hành công chung của Đại hội.

Một số hình ảnh tổ chức của Đại hội Chi bộ 2 (Chi nhánh Hồ Chí Minh) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022
anh-chi-bo-2-anh-1
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Chi bộ 2, lần 2 nhiệm kỳ 2020-2022
anh-chi-bo-2-anh-2
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 2 (Chi nhánh Hồ Chí Minh) lần 2, nhiệm kỳ 2020-2022
anh-chi-bo-2-anh-4
Ban Chi ủy Chi bộ 2 (Chi nhánh Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt trước Đại hội và đồng chí Bí thư Chi bộ 2 phát biểu cam kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
anh-chi-bo-2-anh-61
Ban Chi ủy Chi bộ 2 (Chi nhánh HCM), nhiệm kỳ 2020-2022 chụp ảnh với các đồng chí Đảng viên Văn phòng Chi nhánh
anh-chi-bo-2-anh-7
Ban Chi ủy Chi bộ 2 (Chi nhánh HCM) chụp ảnh với toàn thể các đồng chí Đảng viên của Chi bộ

Người viết bài và đưa tin: PV Thành Nam