Dịch vụ vận tải tàu chở dầu, hóa chất trọng tải 13.000 DWT

16/09/2019

Với việc tham gia cùng Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí PVTrans và các đơn vị thành viên, PVTrans-PTT sở hữu 01 tàu chở dầu, hóa chất trọng tải 13.000 DWT khai thác các tuyến nội địa và quốc tế. PVTrans-PTT cùng với Tổng Công ty PVTrans các đơn vị thành viên làm việc với các bên liên quan để xây dựng các phương án đón đầu các tuyến vận chuyển cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 và 2, Long Phú và Sông Hậu, Duyên Hải 1 và 3,...

tau-hang-roi