Dịch vụ vận tải tàu hàng dời với số lượng 01 con, tổng trọng tải 35.000 DWT

16/09/2019

Với việc tham gia cùng với Tổng Công ty PVTrans và các đơn vị thành viên, PVTrans-PTT sở hữu 01 tàu hàng rời với trọng tải 35.000 DWT cung cấp dịch vụ tàu hàng rời khai thác các tuyến đường nội địa và quốc tế.
PVTrans-PTT cùng với Tổng Công ty, các đơn vị thành viên làm việc với các bên liên quan để xây dựng các phương án đón dấu các tuyến vận chuyển cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 và 2, Long Phú và Sông Hậu, Duyên Hải 1 và 3

tau-hang-roi