- Tầm nhìn

Là đối tác tin cậy hàng đầu khu vực cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu, hóa chất và dịch vụ logistics với giá trị tốt nhất cho khách hàng.

- Sứ mệnh

Hàng hóa của khách hàng được chúng tôi vận chuyển tuyệt đối an toàn theo đúng tiến độ, bảo quản bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm; chăm lo đời sống CBNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông; đóng góp cho xã hội.

Hướng đến khách hàng: Lắng nghe, thấu hiểu và trao đổi với khách hàng, nhà cung cấp, thực hiện dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý làm hài lòng khách hàng; giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của họ.

An toàn: Đảm bảo công tác quản lý, vận hành đội tàu tuyệt đối an toàn và bảo vệ môi trường.

Tinh thần trách nhiệm; tính tổ chức – kỷ luật: Mỗi người được giao quyền và trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tuân thủ các quy định của hệ thống; luôn luôn hành xử trước hết vì lợi ích của công ty, khách hàng.

Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

Sự tôn trọng: Tôn trọng và biết lắng nghe đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, tôn trọng sự khác biệt, những đóng góp,…

Tính cách: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Định hướng phát triển

- Phát huy tối đa lợi thế là đơn vị vận tải của Tổng Công ty PVTrans và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lấy thị trường trong nước làm trọng tâm, trong đó tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải dầu khí; vận tải khí LPG, CNG, LNG; vận tải hành khách bằng đường bộ; buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí; Dịch vụ đại lý hàng hải.

- Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

- Đầu tư, phát triển và khai thác đội tàu dưới các hình thức như mua, đóng mới, thuê định hạn nhằm trẻ hóa đội tàu... trên cơ sở phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu khách hàng, khả năng tài chính của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định liên quan của nhà nước.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ thuyền viên phù hợp với lộ trình đầu tư phát triển đội tàu, đặc biệt chú trọng đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kiến thức, ngoại ngữ, ... nhằm đáp ứng được yêu cầu dịch vụ trong và ngoài nước.

- Nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng, giá cả cạnh tranh tại thị trường nội địa và quốc tế.

- Tiếp tục củng cố hóa các loại hình dịch vụ khác có thế mạnh và kinh nghiệm như Vận chuyển khí; Vận chuyển hành khách đường bộ; buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí dịch vụ đại lý hàng hải...

- Mở rộng quan hệ hợp tác - liên doanh - liên kết giữa các đối tác trong và ngoài nước trên phương thức kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy- hỗ trợ nhau cùng phát triển.