vn.svg gb.svg
Đại hội Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện thông báo số 02-TB/ĐU-VTDKĐD ngày 28/02/2020 của Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương về vế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Chi ủy Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty đã tích cực chuẩn bị và tổ chức hội thảo nhất trí các nôi dung quan trọng tiến tới Đại hội, được sự chấp thuận của Đảng ủy bộ phận Công ty, ngày 12/03/2020, Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) đã long trọng tổ chức Đại hôi Chi bộ nhằm phân tích đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ 1, lần II, nhiệm kỳ 2017-2020, chỉ rõ các nguyên nhân những khuyết điểm chủ quan, tập trung thảo luận, bàn các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cính trị của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 đạt hiệu quả cao hơn và đồng thời bầu cấp ủy Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục giữ vững những thành tích mà Chi bộ đã đạt được từ nhiệm kỳ 2017-2020.

Với nhiệm vụ quan trọng như trên, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nỗ lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào hành công chung của Đại hội.

Một số hình ảnh tổ chức của Đại hội Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

anh-dai-hoi-chi-bo-11

Ban Chi ủy Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) ra mắt Đại hội Chi bộ 1, lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

anh-dai-hoi-chi-bo-2

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó bí thư Đảng bộ Công ty/Giám đốc Công ty tặng hoa và chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) nhiệm kỳ 2020-2022

anh-dai-hoi-chi-bo-4

Chia tay Ban Chi ủy Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) nhiệm kỳ 2017-2020

anh-dai-hoi-chi-bo

Đồng chí Nguyễn Thành Cường - Bí thư Chi bộ 1 (Cơ quan Công ty) nhiệm kỳ 2020-2022 chúc mừng các đồng chí Đảng viên có thành tích và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2017-2020

Đưa tin và viết bài: Thành Nam