vn.svg gb.svg

Với việc tham gia cùng Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực vận tải biển. Hiện tại, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) sở hữu 01 tàu chở dầu, hóa chất trọng tải 13.000 DWT khai thác tuyến Quốc tế kể từ tháng 06 năm 2022.

pvt-elena-2024