Ngày 15/6/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1843 / NQ-DKVN chấp thuận cho Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGasNorth) thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí. Indochina, có vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng, trong đó có 6 cổ đông là các đơn vị thành viên, công ty liên kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 75% vốn điều lệ.

          Ngày 28/6/2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã thống nhất cơ cấu góp vốn điều lệ phù hợp với chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết số 1843 / NQ-KTVN, và tại đồng thời thống nhất danh sách cổ đông sáng lập Công ty gồm:

- Công ty Kinh doanh LPG Miền Bắc (PVGasNorth) sở hữu 1.500.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) sở hữu 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu khí (PDC) sở hữu 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ. 

          Ngày 25/7/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

          Ngày 23/11/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 3877 / NQ-DKVN về việc chấp thuận chủ trương chuyển Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thành Công ty thành viên của Tổng Công ty. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

          Ngày 14/01/2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 54 / QĐ-VTDK-HĐQT về việc Quyết định đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải Đồng Nai. Khả quan.

          Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

          - Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.

          - Các cổ đông hiện tại:

          + Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí: 4.867.000 cổ phần, bằng 48,67% vốn góp.

          + Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn cầu: 1.000.000 cổ phần, bằng 10% vốn góp.

          + Tổng công ty Dầu Việt Nam: 1.000.000 cổ phần, bằng 10% vốn góp.

          + Cổ đông lớn là cá nhân: 2.025.400 cổ phần, bằng 20,254% vốn góp.

          + Cổ đông khác: 1.107.600 cổ phần, bằng 11,076% vốn góp.

VĂN PHÒNG CÔNG TY.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3556.3031 Fax: (84-24) 3556.3033

Email: info  @ pvtrans-ptt.com                        Trang web: http: //: pvtrans-ptt.com

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ TẠI HỒ CHÍ MINH.

Địa chỉ: Tòa nhà Kicotrans, số 5 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-28) 62926129

Fax: (84-28) 62928799

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ TẠI THÁI BÌNH.

Địa chỉ: Số 86, đường 14/10, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: (84-227) 3655669

Fax: (84-227) 3655959