CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG


vn.svg gb.svg
Chuyên nghiệp

Tin tức & Sự kiện

Đối tác & khách hàng

Ngày thành lập
25/07/2007

Ngày thành lập

Vốn điều lệ
164,9 tỷ đồng

Vốn điều lệ

Lợi nhuận trước thuế  - Năm 2023
13,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế - Năm 2023

Mã Chứng Khoán
PTT

Mã Chứng Khoán