vn.svg gb.svg

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Cổ phần Vận tại Dầu khí Đông Dương, thành viên của Tổng công ty Cổ phần vận tải Dầu khí PVTrans được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/7/2007 với vốn Điều lệ ban đầu là 100 tỷ, hoạt động ban đầu trên các lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, cung cấp xe văn phòng, kinh doanh thương mại và vận chuyển xăng dầu, khí hoá lỏng LPG, kinh doanh trạm nạp LPG, gara sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, với sứ mệnh cao cả là doanh nghiệp vận tải đầu tiên tại miền Bắc sử dụng các phương tiện chạy bằng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường.

Ngày 23/7/2016, Công ty thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh để đầu tư, hợp tác cùng các đối tác để cung cấp dịch vụ xe văn phòng phục vụ cho PVTrans, Tổng Công ty Khí Việt Nam và các Đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí, mở rộng hoạt động kinh doanh cho thuê xe văn phòng tại các tỉnh thành phía Nam. Tháng 4 năm 2017, Công ty thành lập Chi nhánh tại tỉnh Thái Bình để tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động vận tải và cho thuê bồn chứa CNG.

Bước sang năm 2020, Công ty nghiên cứu thị trường vận tải biển để lập đề án tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp để có thể tham gia thị trường vận tải biển, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư tàu dầu/hoá chất và đến ngày 06/6/2022 tiếp nhận tàu dầu /hoá chất trọng tải 13.000 DWT đầu tiên cho Công ty để nhanh chóng đưa vào khai thác quốc tế an toàn hiệu quả cao, là thời điểm của Công ty Đông Dương chính thức tham gia thị trường vận tải biển quốc tế, đánh dấu bước chuyển mình vượt sóng vươn xa của hành trình 15 năm hình thành và phát triển Công ty.

Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí Đông Dương hiện tại đang giữ vững, phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh chủ yếu là thuê và cho thuê xe văn phòng, vận tải phương tiện đầu kéo, cho thuê bồn chứa khí hoá lòng CNG, kho vận và dịch vụ Logistics, dịch vụ đại lý hàng hải, quản lý khai thác tàu dầu/hoá chất, tàu hàng rời hoạt động trong nước và quốc tế, thuê và cho thuê tàu biển, các phương tiện vận tải đường sông và ven biển, cung ứng thuyền viên, dịch vụ thương mại hàng hoá và các loại hình SXKD khác liên quan.

Song song với các hoạt động SXKD dịch vụ, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương luôn quan tâm chú trọng đến xây dựng áp dụng hệ thống quản lý, quản trị chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế, chuyển đổi số, liên tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, phù hợp quy mô và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm tới đời sống thu nhập, tinh thần của người lao động, thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện nhằm tăng cường đoàn kết, thực hiện nhận thức nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng, hình thành nét văn hoá đặc trưng tới toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, tạo dựng áp dụng và phát triển văn hoá doanh nghiệp cho Công ty ở thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo trên bước đường phát triển của Công ty hướng tới mục tiêu đoàn kết phát triển, chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp và nhân văn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, góp phần vào thành công và thịnh vượng chung của Công ty cũng như của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, của các Đối tác, Khách hàng ngày càng phát triển bền vững và thành công trong tương lai.