vn.svg gb.svg
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 15 tháng 6 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1843/NQ-DKVN về việc chấp thuận để Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PVGasNorth) thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, với vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng, trong đó có 6 cổ đông là các đơn vị thành viên và các đơn vị liên kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 75% vốn điều lệ.

Ngày 28 tháng 6 năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thống nhất cơ cấu góp vốn điều lệ theo đúng chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết số 1843/NQ-DKVN, đồng thời thống nhất danh sách cổ đông sáng lập Công ty gồm:
   - Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PVGasNorth) sở hữu 1.500.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
   - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) sở hữu 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.
   - Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (PDC) sở hữu 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Ngày 23 tháng 11 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 3877/NQ-DKVN về việc chấp thuận chủ trương chuyển Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương về thành Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

Ngày 14 tháng 01 năm 2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ban hành Quyết định số 54/QĐ-VTDK-HĐQT về việc Quyết định đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Tính đến ngày 01 tháng 6 năm 2024, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương là 164,9 tỷ đồng với cổ đông là các tổ chức/pháp nhân lớn gồm: Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí và Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương.

----------------------------------

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY.
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-24)3556.3031                    Fax: (84-24)3556.3033
Email: info@pvtrans-ptt.com                      Website: http//: pvtrans-ptt.com

CHI NHÁNH CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG TẠI HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: Tòa nhà Kicotrans số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28)62926129
Fax: (84-28)62928799

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG TẠI THÁI BÌNH.
Địa chỉ: Số 86, đường 14/10, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.