vn.svg gb.svg
Specifications PVT ELENA
  IMO 9416795
  CLASS ABS
Gross Tonnage 8.539
  Length x beam (m) 128,60x 20,40
  Draft (m) 8.71
  Year built 2008
  Main engine STX MAN
B&W6S35MC, 4,440 Kilowatt
  Q88 See the attached file
Note  

Pvtrans-ptt là đơn vị hiện đang sở hữu 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT hiện đang khai thác tuyến Quốc tế từ tháng 06 năm 2022. 

Specifications PVT ELENA
  IMO 9416795
  CLASS ABS
Gross Tonnage 8.539
  Length x beam (m) 128,60x 20,40
  Draft (m) 8.71
  Year built 2008
  Main engine STX MAN
B&W6S35MC, 4,440 Kilowatt
  Q88 See the attached file
Note