vn.svg gb.svg

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans PTT) được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động lần đầu số 14/2019-SHN1, ngày 19 tháng 09 năm 2019 và được cấp lại tại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 99/2022/SHN1, ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hiện nay, PVTrans PTT đang cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động ở một số lĩnh vực sau:

  • Cung ứng nhân sự lái xe cho Tổng Công ty PVGAS, PVTRANS, PVFCCo, PVNDB, ZARUBEZHNEF,…
  • Cung ứng nhân sự thuyền viên.
  • Cung ứng nhân sự quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển và các công trình dầu khí.
  • Cung ứng nhân sự vận hành, kiểm tra, sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất.
  • Cung ứng nhân sự sửa chữa, kiểm tra vận hành ô tô.
  • Cung ứng nhân sự dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy.
  • Cung ứng nhân sự vệ sĩ, bảo vệ.

ctlld-011
ctlld-02