Công bố thông tin về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (29-06-2019)

01/01/1970

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Công bố thông tin về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.