Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

10/03/2022

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin trân trọng công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Chi tiết Công bố thông tin xin vui lòng xem tại đây.

Trân trọng