Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo bán thanh lý lô vật tư phụ tùng xe ô tô elantra và vật tư gas

05/11/2020

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo bán thanh lý lô vật tư phụ tùng xe ô tô Elantra và vật tư gas như chi tiết tại thông báo đính kèm./.
Xin vui lòng liên hệ nếu có nhu cầu mua thanh lý theo các thông tin đã thông báo./.