CUỘC THI ONLINE "TÔI YÊU PETROVIETNAM" ĐÃ VÀ ĐANG DIỄN RA HẾT SỨC SÔI NỔI TRONG TOÀN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ TẠI CHÍNH PVTRANS-PTT

17/08/2023

Hưởng ứng chương trình phát động tham gia cuộc thi "Tôi yêu Petrovietnam" do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 14/8/2023 đến hết ngày 18/8/2023, nhằm để lan tỏa sâu rộng "Văn hóa Petrovietnam" đến từng cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn, Đoàn Thanh niên PVTrans-PTT đã phát động, vận động toàn thể lao động trong Công ty nhiệt tình tham gia cuộc thi. 

tham-gia-chuong-trinh
Đến thời điểm 09h00 sáng ngày 17/8/2023 PVTrans-PTT đã có gần 50 cán bộ, nhân viên gồm khối văn phòng Công ty, các Chi nhanh và đặc biệt nhận được sự tham gia nhiệt tình của khối lao động trực tiếp là lái xe đã và đang phục vụ tại các đơn vị trong ngành Dầu khí. Tham gia cuộc thi giúp CBNV hiểu thêm hơn về lịch sử của ngành Dầu khí, các giá trị cốt lõi về văn hóa Dầu khí đã và đang được chính những người lao động Dầu khí chúng ta xây dựng trong suốt gần 50 năm qua. 

tham-gia-chuong-trinh-2
Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18/8/2023 và với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn, mọi người hãy cùng sắp xếp thời gian, nhanh tay tham gia cuộc thi. 
Một số tips bổ trợ việc làm bài thi như sau: 
- Địa chỉ làm bài thi: https://www.pvn.vn/Toi-Yeu-Petrovietnam
- Thời gian làm bài thi: từ 9h00 ngày 14/8 đến hết ngày 18/8/2023
- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người dự thi.
- Tài liệu tham khảo chuẩn bị cho cuộc thi: 
+ Lược sử ngành Dầu khí: https://www.pvn.vn/Flipbook/view.aspx...
+ Sổ tay văn hóa Dầu khí: hhtps://www.pvn.vn/Flipbook/view.aspx?url=230718_PVN%20Handbook.pdf
+ Tài liệu trên Ấn phẩm Dầu khí: https://www.pvn.vn/Pages/anphamdaukhi.aspx

Chúc tất cả mọi người làm bài đạt thành tích cao và chúng ta cùng nhau sẽ lan tỏa sâu rộng văn hóa Petrovietnam nói chung và văn hóa PVTrans, PVTrans-PTT nói riêng.
Bài viết & Ảnh: Tổ Truyền thông VHDN PVTrans-PTT.