vn.svg gb.svg
Thông báo Bán thanh lý công cụ, dụng cụ VP làm việc

Thông báo Bán thanh lý công cụ, dụng cụ VP làm việc

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG CÔNG TY
VÀ BÁO GIÁ CHI PHÍ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG TẦNG 14

THEO YÊU CẦU CỦA TÒA NHÀ VIỆT Á


Do không còn nhu cầu sử dụng, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo tổ chức bán thanh lý một số công cụ dụng cụ văn phòng cũ/hỏng và báo giá chi phí dọn/dỡ hoàn trả mặt bằng văn phòng cũ, cụ thể như sau:

 

1. Công cụ dụng cụ bán thanh lý:

Gồm danh mục bao gồm bàn ghế văn phòng, máy tính cũ, tủ chứa tài liệu, vách kính, thảm ... (chi tiết công cụ văn phòng tại văn phòng Công ty Đông Dương tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

 

2. Chi phí hoàn trả mặt bằng:

Báo giá chi phí hoàn trả mặt bằng tầng 14 theo yêu cầu của tòa nhà Việt Á.

 

3. Hình thức chào báo giá:

Chào báo giá trọn gói các nội dung trên.

 

4. Điều kiện chào giá thành công:

Cá nhân/đơn vị được lựa chọn là cá nhân/đơn vị đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

- Gửi thư báo báo giá  theo yêu cầu tại mục 5 của thông báo này.

- Có thư báo giá chào là cao nhất.

 

5. Thời gian tổ chức (giờ hành chính):

- Thời gian đăng ký xem hiện trạng mặt bằng và công cụ dụng cụ: Ngày 26/10/2021 đến ngày 29/10/2021.

- Thời gian, địa điểm xem hiện trạng mặt bằng và công cụ dụng cụ: Ngày 26/10/2021 tại văn phòng Công ty Đông Dương tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Thời gian gửi thư chào báo giá: Trước 10 giờ ngày 29/10/2021. Đơn đăng ký mua theo mẫu của Công ty.

- Thời gian thông báo kết quả tới khách hàng mua: Ngày 29/10/2021.

- Thời gian hoàn thành dọn/dỡ hoàn trả mặt bằng: Trước 17h ngày 31/10/2021.

- Liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 024.35563031.